Vragen en antwoorden

Vraag 1

Waardoor is de warmtepomp in opmars?


Antwoord:


De overheid heeft besloten dat Nederland in 2050 volledig energieneutraal moet zijn. Een belangrijke energiebesparende maatregel is het verminderen van aardgasverbruik. Er vindt op dit moment versneld een transitie plaats van cv-ketels naar warmtepompen. De water-water warmtepomp wordt al enige tijd in de nieuwbouw toegepast. Voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw zijn er veel meer mogelijkheden bijgekomen. Dit komt o.a. door de opkomst van de hybride warmtepomp. Hierbij wordt de warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel. De verkoop van waterpompsystemen is daardoor enorm gestegen.

Vraag 2

De warmtepomp is in opmars. Wat betekent dit voor de installatiebranche?


Antwoord:


Het werken met waterpompen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. De techniek stelt nieuwe eisen aan monteurs. Niet alleen voor het ontwerpen en installeren van waterpompsystemen, maar ook voor het in bedrijf stellen, onderhouden én oplossen van storingen. Grote installatiebedrijven hebben hun monteurs vaak al bijgeschoold en de benodigde certificaten bemachtigd. Nu is het tijd dat ook kleinere installatiebedrijven en zzp’ers deze stap maken, zodat ook zij klaar zijn voor de toekomst.

Vraag 3

Wat is de belangrijkste verandering voor monteurs?


Antwoord:


Wie gaat werken met warmtepompen zal anders moeten denken. De techniek is voor een deel anders dan in een traditionele cv-ketel. Een cv-ketel verbrandt aardgas, zodat het water in kranen en radiatoren wordt verwarmd. Een warmtepompsysteem gebruikt een koelkringloop om huizen te verwarmen. De pomp haalt warmte-energie uit een warmtebron (water of lucht) en
een koudemiddel brengt die energie naar de plaats van bestemming, zoals een boiler of de vloerverwarming. De techniek in de warmtepompinstallatie zorgt voor de juiste temperatuur in het huis.

Vraag 4

Wat zijn koudemiddelen en F-gassen?


Antwoord:


In een warmtepompsysteem zitten, net als in een aircosysteem, koudemiddelen. Er is een verschil tussen natuurlijke koudemiddelen, zoals water en CO2, en synthetische koudemiddelen, ook wel F-gassen genoemd. Deze bevatten fluor en zijn erg schadelijk voor het milieu. Daarom stelt de Europese wetgeving een aantal verplichtingen voor het werken met F-gassen.

Vraag 5

Welke wettelijke verplichtingen hebben monteurs die aan warmtepompen werken?


Antwoord:


Werk je als monteur aan de gashoudende delen van warmtepompen, dan moet je in het bezit zijn van minimaal een persoonscertificaat F-gassen II. Dit certificaat is verplicht als je de volgende handelingen wilt verricht aan warmtepompen:

  • In bedrijf stellen van een complete warmtepompinstallatie
  • Reparatiewerkzaamheden aan de gashoudende onderdelen

Vraag 6

Welke certificaten zijn er voor monteurs?


Antwoord:


Voor warmtepompen zijn er twee verschillende persoonscertificaten:

F-gassen categorie I

Mocht je aan grote industriële installaties werken, dan is F-gassen categorie I vereist. Deze installaties bevatten meestal meer dan 3 kg koudemiddel en daarvoor is het F-gassen I-certificaat vereist.

F-gassen categorie II

In de praktijk heb je als warmtepompmonteur voldoende aan het certificaat F-gassen II, omdat in warmtepompinstallaties meestal minder dan 3 kilogram koudemiddel zit. Met dit certificaat kun je als monteur de volgende werkzaamheden aan warmtepomp- installaties verrichten: terugwinnen, installatie, in bedrijf stellen, reparatie, onderhoud, service, buitendienststelling en lekcontrole.

Vraag 7

Hoe behaal je het F-gassencertificaat?


Antwoord:


Je ontvangt het F-gassencertificaat als je het officiële examen F-gassen II met goed gevolg hebt afgerond. Dit examen wordt georganiseerd door organisaties die door de overheid aangewezen zijn als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs. Om het examen F-gassen categorie II te behalen is goede bijscholing vereist. Daarom heeft ROVC een praktijkgerichte F-gassencursus categorie II ontwikkeld.

Vraag 8

Wat houdt de cursus F-gassen categorie II precies in?


Antwoord:


De cursus F-gassen categorie II van ROVC duurt vier dagen en is speciaal ontwikkeld voor warmtepompmonteurs. Je krijgt theorie en praktijk die je voorbereiden op het examen F-gassen II. Je voert koeltechnische handelingen uit en doet soldeervaardigheden op. De installaties waarop je oefent, komen ook terug in het examen. Je sluit de cursus af met het examen F-gassen II. Bij goed gevolg ontvang je het STEK-certificaat F-gassen II.

Vraag 9

Wat als je geen (of weinig) koeltechnische kennis hebt?


Antwoord:


ROVC heeft de versnelde combinatiecursus Koeltechniek en F-gassen I ontwikkeld zodat je koelinstallaties in gebruik kan nemen en repareren. Je kunt storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Je beschikt over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van koelinstallaties.

Vraag 10

Wanneer gaan de milieuonvriendelijke F-gassen verdwijnen?


Antwoord:


De milieucommissie van het Europees Parlement heeft besloten om nieuwe F-gassen met een GWP-waarde (Global Warming Potential) van meer dan 2500 in nieuwe koelapparatuur vanaf 2020 te verbieden. Tot 2030 mogen F-gassen met een GWP-waarde van meer dan 2500 die uit een installatie teruggewonnen (gerecycled of gegenereerd koudemiddel) zijn, nog worden toegepast. Om F-gassen te mogen gebruiken, ook in warmtepompen, is zowel een persoons- als een bedrijfscertificaat vereist.

Vraag 11

Blijft het F-gassencertificaat nuttig in de toekomst?


Antwoord:


Ook na 2020 zullen warmtepompsystemen F-gassen bevatten. Bovendien zullen er nog lange tijd ‘oude’ warmtepompen zijn die met F-gassen werken met een hoge GWP-waarde. Deze warmtepompen zullen wel nog steeds onderhouden moeten worden.

Nog andere vragen?

Neem gerust contact op met onze studieadviseurs


Antwoord:


Onze studieadviseurs adviseren je graag over welke warmtepomptraining of F-gassencursus het beste bij jou past. Neem vrijblijvend contact op met Irene Heijning of Rudy Schijf . Bel of mail gerust: 0318-698697 of studieadvies@rovc.nl.