‘Opleider ziet aantal cursisten voor warmtepomptraining verviervoudigen’

Installatienet.nl: Bij opleider ROVC Technische opleidingen hebben zich dit jaar vier keer zoveel cursisten aangemeld voor een warmtepomptraining.

Volgens Nico van Leeuwen van ROVC volgden de afgelopen vijf jaar gemiddeld honderd professionals per jaar een cursus op dit vakgebied. “Dit jaar is dit explosief gestegen inclusief de bijbehorende F-gassen trainingen”, vertelt de projectleider binnen ROVC. “En in tegenstelling tot voorafgaande jaren gaan alle geplande groepen ook door.”


De trendbreuk sluit aan op cijfers die kort geleden openbaar werden. Zo bleek uit een rapport dat tijdens de European Heat Summit werd gepresenteerd dat er in 2016 twee maal zoveel warmtepompen zijn verkocht als in het voorafgaande jaar in ons land. Daarmee kwam het totale aantal warmtepompen in Nederland vorig jaar uit op 160.000, volgens cijfers van het CBS. Naar verwachting zal dat aantal dit jaar doorgroeien naar 200.000. aldus het CBS. Naast de beschikbaarheid van subsidies wijst Van Leeuwen op twee andere redenen om de groeiende populariteit van warmtepompen te verklaren. “Verduurzaming is hot en er komen nieuwe hybride warmtepompen op de markt. Daarmee worden warmtepompen ook bereikbaar voor de bestaande bouw.”